Formandens beretning for 2005

            60 års jubilæumsfesten, afholdt i maj 2005, forløb planmæssigt. I alt deltog 110 voksne og 46 børn.

            Kommunen har foreslået "Ungdomspaletten" etableret ved Ny Vestergårdsvej 17-19. Bestyrelsen har svaret kommunen at den ikke var enig i placeringen. Kommunen er siden gået bort fra ideen og den tidligere Gnisten på Ballerupvej vil nu huse "Ungdomspaletten"

            Kommunen har trods indsigelser fra Bestyrelsen samt grundejere i foreningen, givet dispensation i forhold til Byplanvedtægt nr. 1, til at Skandinavisk Spændbeton A/S Ny Vestergårdsvej 11, øger parkeringsarealet samt antallet af parkeringspladser med 35. Det krævede 10 m brede afskærmningsbælte mod Ny Vestergårdsvej, mindskes herved. Bestyrelsen vil fortsætte den skriftlige dialog med Kommunen om dette spørgsmål. En grundejer tilføjede at anvendelse af offentlig vej som permanent parkeringsplads, ikke er lovligt.

 

Med venlig hilsen

Povl K. Cristiansen