Formandens beretning for 2003

2003 har været et år, hvor det til tider noget anstrengte forhold til virksomhederne på Ny Vestergårdsvej i vidt omfang er erstattet af en vilje til fra begge parter at finde løsninger til gavn for alle. Det har også været meget positivt, at enkelte virksomheder har arrangeret foredrag og bagefter kaffe, the og ikke mindst; gaver.

Vores trafikudvalg er igen ved at træde i karakter, idet åbningen af den nye svømmehal har, og vil, medføre en øget trafik af bløde trafikanter gennem vores område. Det er derfor vigtigt at vi finder nogle holdbare løsninger på trafikproblemerne.

2004 er året hvor vores forening har jubilæum. Selve festerne (en børnefest og en voksenfest) kommer til at foregå i efteråret. Hvis du/I har lyst til at underholde med en sang eller lignende vil det blive modtaget med begejstring. Jeg vil gerne idet omfang det er nødvendigt yde musikalsk assistance. (Tuba, sav, harmonika, klaver, vandslange mm.)

Og apropos fester. Vi har i år vedtaget, at tilskuddet på hhv. 600 og 300 kroner til tilskud til initialomkostninger i forbindelse med almennyttige aktiviteter (dragedag mm.), på den ene og anden side af banen, ved en deltagelse af hhv. over 50 og over 25 personer kan hæves med 50% således at det endelig tilskudsbeløb bliver hhv. 900 og 450 kroner, dog med et loft på 4000 kroner for de samlede årlig udgifter til sådanne aktiviteter. Ansøgning til kasseren.

Vi modtager også gerne bidrag til vores hjemmeside, Rygetholm.dk, så den kan blive informativ, gavlig og morsom.

Hilsen Carsten Konow