Om Grundejerforeningen Rygetholm

Grundejerforeningen Rygetholm ligger i Værløse kommune, 20 km. nord-vest for København.

Grundejerforeningen blev stiftet d. 10. maj 1944. Rygetholm har i dag 240 medlemmer.

Grundejerforeningen Rygetholm består af de ejendomme der i 1944 blev udstykket fra matr. nr. 4. Denne jord har tidligere tilhørt Toftegaarden, Vestergaard og Skovgaard. Historien om området kan ses i jubilæumsskrifterne.

Der er medlemspligt for alle parceller i området.

Generalforsamling afholdes i marts måned, og forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 februar.