Formandens beretning for 2004

            Sidste år blev det foreslået at foreningen skulle melde sig ind i Parcelhusejernes Landsforening. Dette forekom bestyrelsen for dyrt i forhold til hvad man opnåede, det er derfor besluttet at man i stedet tegner en bestyrelsesansvarsforsikring.

            Det er blevet undersøgt og der er generel enighed om at kloakkerne i foreningen område tilhører Værløse Kommune.

            Den 60-års jubilæumsfest som med stort flertal blev vedtaget på generalforsamlingen 2004 bliver afholdt lørdag 28.5.2005. Der blev godkendt kr. 60.000 + kr. 10.000 til en børnefest. Festerne er slået sammen og det afsatte beløb på budgettet er kr. 73.000. Der blev rejst spørgsmål fra en grundejer om rimeligheden i beløbet, men det blev bevilget sidste år uden indsigelser og forberedelserne er nu allerede godt igang.

 

Med venlig hilsen

Povl K. Cristiansen