Bestyrelsen

Du kan altid skrive til den siddende formand på: formand[snabel-a]rygetholm.dk
og til den siddende kasserer på: kasserer[snabel-a]rygetholm.dk

Bjørn Andersen (formand)
Bregnevej 5
40 34 08 18

Per Faurholt Ahle (kasserer)
Toftegårdsvej 41
44 48 62 64

Peter Fahnøe
Bregnevej 14
30 36 81 18

Tore Heerup
Ny Vestergårdsvej 18


Kasper Lasson Brandt (sektetær)
Bregnevej 15B


Thomas Jacobsen (suppleant)
Bregnevej 12
44 48 58 47